Handel

Handel

Maritim Business EUX

Vil du sælge til ind- og udland?

På Handels-linjen på den Maritime Business EUX opnår du handels-kompetencer, som tager afsæt i virkelige problemstillinger indenfor det maritime erhverv. Dette er uddannelsen for dig, som ved du vil søge en elevplads i en maritim virksomhed eller ønsker en elevplads inden for handel i andre brancher.

Handels-linjen giver dig kompetencer til at kunne arbejde med handel i mange sammenhænge og dermed skabe værdi for virksomhedens produkter og services. Du vil lære at indhente tilbud, sammenligne pris og kvalitet og få indblik i logistik og håndtering af virksomhedens produkter samt få et kendskab til relevante lovgivninger på området. 

 

På de sidste to år af uddannelsen vil du veksle mellem skole og praktik. I uddannelsen har du udover de obligatoriske fag også fag, der passer specielt til det område, som du vælger.

ADGANGSKRAV
Afsluttet 9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik

VARIGHED
Variabel afhængig af din baggrund

ØKONOMI
SU
Bliv elev

GRUNDFORLØB I
Dansk C
Engelsk C 
Samfundsfag C
Erhvervsfag I
 - Arbejdsplanlægning og samarbejde
 - Faglig dokumentation
 - Faglig kommunikation
 - Innovation
 - Metodelære

GRUNDFORLØB II
Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Organisation C
Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

DET STUDIEKOMPETENCE-GIVENDE ÅR- 2 ÅR

GRUNDFAG

Studieforløb
Dansk A
Engelsk B 
IT B 
Virksomhedsøkonomi B
Erhvervsret C
Innovation C
Finansiering C

VALGFAG
Der kan vælges imellem: 
Matematik B
Afsætning B
Samfundsfag B

Administrativ leder

Bente Kildeby

bkil@fhavnhs.dk

9620 5563

Studievejleder

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595