Kontor

Kontor

Maritim Business EUX

HAR DU ADMINISTRATIVE KOMPETENCER?

På kontor-linjen på den Maritime Business EUX opnår du administrative kompetencer, som tager afsæt i virkelige problemstillinger indenfor det maritime erhverv. Dette er uddannelsen for dig, som ved at du vil søge en elevplads i en maritim virksomhed eller ønsker en elevplads inden for offentlig administration eller andre private brancher. 

På de sidste to år af uddannelsen vil du veksle mellem skole og praktik. I uddannelsen har du udover de obligatoriske fag også fag, der passer specielt til det område, som du vælger.

ADGANGSKRAV
Du skal have afsluttet en 9. eller 10. klasse med 02 i dansk og matematik

VARIGHED
Den er variabel afhængig af din baggrund

ØKONOMI
SU
Bliv elev

GRUNDFORLØB I
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag  I
 - Arbejdsplanlægning og samarbejde
 - Faglig dokumentation
 - Faglig kommunikation
 - Innovation
 - Metodelære

GRUNDFORLØB II 
Afsætning C
Erhvervsøkonomi C
IT C
Organisation C
Matematik C
Det uddannelsesspecifikke fag (DUSF)

DET STUDIEKOMPETENCE-
GIVENDE ÅR - 
2 år

GRUNDFAG 
Studieforløb
Dansk A
Engelsk B
IT B 
Virksomhedøkonomi B
Erhvervsret C
Innovation C 
Finansiering C

VALGFAG
Der kan vælges imellem: 
Matematik B
Afsætning B
Samfundsfag B

Administrativ leder

Bente Kildeby

bkil@fhavnhs.dk

9620 5563

Studievejleder

Jimmi E. Nielsen

jini@fhavnhs.dk

6169 2595