Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Ny Mesterlære – din mest praktiske vej til en erhvervsuddannelse

Vi kan tilbyde dig at tage en erhvervsuddannelse med retningen detail eller handel som Ny Mesterlære. Ordningen betyder, at du har mere tid i virksomhedsoplæring og kortere forløb på skolebænken.

Grundforløbet på EUD Business, som normalt er 20 ugers skoleophold, erstattes med ”praktisk grundlæggende oplæring” i en virksomhed suppleret med korte skoleophold to til tre dage ugentligt det første år. 

Samlet set tager en EUD Business erhvervsuddannelse med Ny Mesterlære 3 år (1 års grundforløb + 2 års hovedforløb).

Som elev i Ny Mesterlære får du elevløn under hele uddannelsen.

Ny Mesterlære med start august 2024

Som Ny Mesterlære-elev på Frederikshavn Handelsskole følger du grundfagene sammen med et ordinært grundforløb 2-hold to til tre dage om ugen. Fx:

  • August-januar: Dansk og Engelsk
  • Januar-juni: Virksomhedsøkonomi, Erhvervsinformatik og Afsætning

Støttemuligheder

Du får tilknyttet en kontaktlærer, som vil følge dig gennem grundforløbet. Har du brug for særlig støtte, er der mulighed for at få Specialpædagogisk Støtte (SPS) i dit uddannelsesforløb. SPS er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine klassekammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder. Læs mere om SPS her

Vurdering og eksamen

Når det første år er slut, skal skolen og virksomheden vurdere, om du er klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.

Der afgives en standpunktskarakter for de enkelte fag, og ved lodtrækning er der eksamen i et af grundfagene. Fagene skal være bestået med mindst karakteren ”02” i gennemsnit.

Den praktiske oplæring afsluttes med en samlet kompetencevurdering, hvori indgår en praktisk opgave, som stilles af virksomheden og skolen i fællesskab. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden. 

Hovedforløbet

Når du har afsluttet det første år (grundforløbet), er du klar til at starte på hovedforløbet. Alle hovedforløb har en varighed på to år og veksler mellem ophold i din læreplads og på skole.

Du kan vælge mellem to retninger med flere specialer: detail- eller handelsuddannelsen.

Detail

Vil du arbejde i butik, supermarked eller specialbutik? Har du lyst til at hjælpe kunder og yde god service? Eller drømmer du om at få din egen butik?

Handel

Vil du arbejde med salg mellem virksomheder og måske på tværs af grænser? Og vil du lære at forhandle og indhente priser?

Luise Steen Michaelsen
Handelsoverlærer, Studievejleder

lmic@fhavnhs.dk 
2725 8522 / 2812 1450

Bettina Lauridsen Hägele
HANDELSLÆRER, STUDIEVEJLEDER

Optagelse

For at komme i gang med Ny mesterlære skal du have fundet en læreplads og lavet en skriftlig uddannelsesaftale med en virksomhed.

Hvis du er over 25 år, skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV).   Læs mere om RKV her

Ønsker du at blive tilmeldt uddannelsen i Ny Mesterlære, skal du kontakte os direkte.

Få mere information om Ny Mesterlære