Direktør: Ny rektor har hjertet med i dialogen

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot implicitly convert type 'Umbraco.Core.Dynamics.DynamicNull' to 'Umbraco.Web.Models.DynamicPublishedContent'
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_media_custom_cshtml.Execute() in d:\Live\Frederikshavn Handelsskole-7104\Views\Partials\Grid\Editors\Media-custom.cshtml:line 11
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\Live\Frederikshavn Handelsskole-7104\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Direktør Svend Kobberup, Frederikshavn Handelsskole, glæder sig over ansættelsen af Mik Ingenuus som rektor for handelsgymnasiet.

Svend Kobberup mener, at Frederikshavn Handelsskole med Mik Ingenhuus får vi en rektor, der allerede fra dag et står inde for Frederikshavn Handelsskoles værdier. 

- Dels har han gennem de seneste år vist sin værdi som kollega og underviser, og dels har han en god baggrund med ledelseserfaring fra den finansielle sektor og en relevant videregående uddannelse, påpeger Svend Kobberup.

Både elever og medarbejdere vil ifølge direktøren opleve en nærværende rektor, der har hjertet med i dialogen. 

- Med en anerkendende og coachende tilgang udviser Mik den tolerance, der får dialogpartneren til at føle sig ligeværdig. De der kender Mik fra dagligdagen og fra hans fritid med mange sportsinteresser ved, at Mik gerne går foran og udviser initiativ. Initiativerne indeholder både præstationsaspektet og den sociale dimension, så vi glæder os over at få en kompetent, kvalificeret rektor med de egenskaber og værdier, som vi prioriterer på vores skole, udtaler Svend Kobberup.