Erhvervslivet bliver mere synligt på Handelsskolen

03.01.2018 | Lokalavisen Frederikshavn

Handelsskolen er startet i raketfart her efter nytår.

Lige nu går SHIPPING.dk og dekorerer Handelsskolens nyrenoverede fælleslokale i bygning A, som til daglig huser erhvervsuddannelserne EUD og Maritim Business EUX.

Og når arbejdet er fuldendt skifter fælleslokalet officielt navn til SHIPPING.dk.

Det er et nyt initiativ, som erhvervsuddannelserne på handelsskolen har sat i søen for at skabe samhørighed og sammenhæng mellem erhvervsuddannelser og virksomheder i landsdelen.

Tanken er at favne den virkelighed, eleverne skal uddanne sig til og være en del af på det helt korte sigt, og midlet er at gøre virksomhederne fysisk synlige på Handelsskolen og gerne også i aktiviteter og læring.

 

http://lokalavisenfrederikshavn.dk/erhvervslivet-bliver-mere-synligt-paa-handelskolen/