Fælleslokale på skole får nyt navn: Shipping.dk

03.01.2018 | Af: Michael Frederiksen | Kanal Frederikshavn

Frederikshavn Handelsskole tager utraditionelle midler i brug for at sikre sig nye indtægter. Skolen sælger sponsorplads i sine klasselokaler, fælleslokaler og trappeopgange til lokale virksomheder. 

Shipping.dk har lige nu travlt med at dekorere skolens nyrenoverede fælleslokale i bygning A, som til daglig huser erhvervsuddannelserne EUD og Maritim Business EUX.

- Shipping.dk monterer diverse forskellige wall stickers, og når de er færdige skifter fælleslokalet officielt navn til Shipping.dk, oplyser Kathrine Astrupgaard Münter, marketing- og kommunikationsansvarlig på Frederikshavn Handelsskole.

Det er et nyt tiltag, som erhvervsuddannelserne på handelsskolen har indledt. 

- Hensigten er at skabe samhørighed og sammenhæng mellem erhvervsuddannelser og virksomheder i vores landsdel. Vi vil synliggøre den virkelighed, vores elever skal uddanne sig til og være en del af. Og vi vil målrette vores elever til en erhvervsuddannelse i nærområdet ved at gøre virksomhederne fysisk synlige i vores rum, aktiviteter og læring, siger Kathrine Astrupgaard Münter.

Priserne ligger mellem 5.000 og 10.000 kroner for et år. 

Handelsskolen understreger, at pengene udelukkende går til særlige erhvervsrettede aktiviteter for vores elever – det kan være honorar til foredragsholdere, ekskursioner, cases og meget andet efter elevernes og lærernes valg.  

 

http://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed/faelleslokale-paa-skole-faar-nyt-navn-shippingdk/