Resultatløn

Bestyrelsen for Frederikshavn Handelsskole har indgået en 1-årig resultataftale med skolens direktør. Se resultatlønskontrakten her

Hovedindhold
Resultataftalens formål er en klar styrkelse af skolens fokusering på de fastsatte målsætninger, og resultatlønsaftalen med direktøren skal bygge på en løbende dialog mellem bestyrelsen og ledelsen om de mål, der skal være gældende for det kommende år. Nogle mål er fastsat af Undervisningsministeriet, andre af skolens bestyrelse. 

Konkret omfatter resultatlønsaftalen flg. fokusområder:

  • Strategi
  • Budget
  • Ejerskab, trivsel, arbejdsglæde og forandringsparathed
  • Nye initiativer
  • Drift- samt bygningsudnyttelse
  • Frafald
  • Implementering af OK 13, OK14 og OK15