Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Bekendtgørelser

Frederikshavn Handelsskoles uddannelser følger bekendtgørelserne for de respektive uddannelser.  

Handelsgymnasiet HHX 

Undervisningsministeriet har beskrevet uddannelsen i følgende bekendtgørelse: 

Lov om uddannelse til højere handelseksamen (hhx) LBK nr 871 af 27/08/2008 

EUX 

Undervisningsministeriet har beskrevet uddannelsen i følgende bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse af lov om studiekompetencegivende eksamen i f.b.m. erhvervsuddannelse (eux) LBK nr 578 af 01/06/2010 

EUD 

Undervisningsministeriet har beskrevet uddannelsen i følgende bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (eud) LBK nr 439 af 29/04/2013