Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Bestyrelse og ledelse

Ledelse 

Ledelsen på Frederikshavn Handelsskole, kantineleder og vagtmester.

Brian Andersson
Direktør

ban@fhavnhs.dk 
2131 6033

Charlotte Møller Jensen
Uddannelseschef HHX
Anne Mose
Uddannelseschef EUD / EUX
Ryan Bo Nielsen
Økonomichef

Ryni@fhavnhs.dk 

Preben Hjortshøj
Kantineleder

prhj@fhavnhs.dk 
9620 5521 

Karsten Vingaard Larsen
Vagtmester

kvla@fhavnhs.dk 

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Frederikshavn Handelsskole består af 12 medlemmer med stemmeret. Dertil har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage med at fremme skolens strategiske virke med deres erfaring og indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov.  

Bestyrelsen er sammensat af 10 udefrakommende medlemmer: Ét medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Frederikshavn Kommune, to medlemmer udpeget af Dansk Industri, ét medlem udpeget af Dansk Erhverv, to medlemmer udpeget af HK, ét medlem udpeget af Finansforbundet. Tre medlemmer af bestyrelsen vælges ved selvsupplering. 

Dertil er der to elevrepræsentanter ( én med stemmeret) og to medarbejderrepræsentanter (én med stemmeret).  

Karsten Madsen
Advokat og partner ved HjulmandKaptain | Valgt af bestyrelsen

Bestyrelsesformand

kma@70151000.dk 
45 7221 1657

Birgit S. Hansen
Borgmester, Frederikshavn Kommune | Valgt af Frederikshavn Byråd

bihn@frederikshavn.dk 
9845 5000 

Claus Bøje
Varehuschef, Føtex Frederikshavn | Valgt af Dansk Erhverv

claus.boeje@foetex.dk 

Erling Jensen
Lektor i erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet | Valgt af bestyrelsenn

ej@business.aau.dk 

Malene Engen
Kunderådgiver Spar Nord | Valgt af Finansforbundet
Pia Degn
Klinikassistent | Valgt af HK | Næstformand i bestyrelsen pr. 1. maj 2014

piadegn@bbnpost.dk 
3170 6096 

Søren Thomsen
Økonomidirektør, Uggerhøj Biler | Valgt af Dansk Industri
Allan Reiche Andersen
Selvstændig | Valgt af dansk industri
Gitte Scheuer Andersen
Skolechef Frederikshavn Kommune | Valgt af bestyrelsen
Zacharias Birkholm
Valgt af HK
Søren Jensen
Lektor | Medarb. repræsentant i bestyrelsen
Jakob Bøgh
Lektor | Medarb. repræsentant i bestyrelsen

Jakb@fhavnhs.dk

Camilla Lundsgaard Pedersen
Elevrepræsentant
Mads Holm Thomsen
Elevrepræsentant

Bestyrelsesreferater m.v.