Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Det lokale uddannelsesudvalg

Det Lokale Uddannelsesudvalg på Frederikshavn Handelsskole rådgiver skolen om de merkantile erhvervsuddannelser.

Udvalget har ansvaret for – i samarbejde med skolen – at tage initiativ til at placere skolen og dens uddannelsesmuligheder i lokalsamfundet med dets virksomheder, organisationer, andre institutioner m.v. så dækkende som muligt.  

Det Lokale Uddannelsesudvalg skal således virke for en dialog og kontakt med det lokale arbejdsmarked og skal understøtte skolens bestyrelse i dens bestræbelser for at sikre, at uddannelsessøgende og virksomheder i skolens område i videst mulig omfang sikres adgang til grund-, efter- og videreuddannelse inden for erhvervsskolens faglig område. 

HK 

Klinikassistent ved Tandlægerne i Vestergade, Formand Pia Anita Qvist Degn – udpeget af HK 

Sagsbehandler ved Motorstyrelsen, Jonas Klarskov Christiansen – udpeget af HK 

Ledig plads 

Ledig plads 

Arbejdsgiver Dansk Industri 

Administrations- og IT Chef ved FF Skagen, Jan Gram – udpeget af DI 

Group Human Resources ved MAN Diesel og Turbo, Marianne Koch Fischer – udpeget af DI 

Arbejdsgiver Dansk Erhverv 

Købmand ved Meny Gl. Skagensvej, Morten Berry Sandahl – udpeget af DE   

Varehuschef ved Føtex Frederikshavn, Claus Bøje – udpeget af DE     

Repræsentanter fra Frederikshavn Handelsskole 

Uddannelseschef EUD/EUX, Anne Mose 

Uddannelsessekretær, Chanette Westergaard