Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Politikker

Studie- og ordensreglerne understøtter skolens værdier om ligeværd, nærvær og initiativ – et godt samarbejde og en positiv omgangstone.

For os er et godt studiemiljø flere ting – gode faciliteter, god og inspirerende undervisning og et levende sted, hvor du som studerende har mulighed for at udfolde dig og lære nyt. Dermed er reglerne med til at skabe et godt og trygt undervisnings- og læringsmiljø for elever og lærere.

Antimobbestrategi 

Vi er som skole optaget af elevernes faglige, sociale og personlige trivsel. Det indebærer også et trygt skolemiljø fri for mobning.  

Antimobbestrategien tager udgangspunkt i skolens værdier (nærvær, ligeværd og initiativ) og skal ses i sammenhæng med skolens studie – og ordensregler. Strategien er derudover udarbejdet med afsæt i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 311 af 4. april 2017). 

Rusmiddelspolitik  

Fælles rusmiddelpolitik for ungdomsuddannelserne i Frederikshavn kommune.  

Vi har et fælles ansvar for at sikre vores elever de bedst mulige betingelser for læring, trivsel og personlig udvikling. Det indebærer blandt andet et trygt og inkluderende festmiljø uden overdrevet indtagelse af alkohol eller indtagelse af andre rusmidler, hvor der selvfølgelig tages hensyn til de elever, som ikke drikker alkohol.  

Vi har derfor fastlagt en række fælles retningslinjer for alkohol og andre rusmidler, som gælder elever, der går på ungdomsuddannelserne i Frederikshavn Kommune. Formålet med denne rusmiddelpolitik er at skabe sunde og trygge rammer, der kan medvirke til, at unge får et mere bevidst og ansvarligt forhold til alkohol og andre rusmidler.  

Med denne rusmiddelpolitik vil elever på ungdomsuddannelser i Frederikshavn Kommune møde de samme overordnede retningslinjer, uanset hvilken uddannelsesinstitution de går på.