Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Værdier og kultur

Vores værdier ligeværd, nærvær og initiativ danner baggrund for, at vi handler, hvorfor vi handler og hvordan vi handler.

På Frederikshavn Handelsskole forstår vi kultur som værende en fælles oplevelse af, hvordan man har det med hinanden og fungerer sammen. Kultur er nogle mønstre i form af normer, værdier, symboler og handlinger, der binder medarbejderne på Frederikshavn Handelsskole sammen.  

Skolens grundholdning er, at vi ikke kan lede en undervisningssituation ved hjælp af regelstyring. Undervisning hviler på nærvær, ligeværd og dialog og er et samspil mellem lærere og elever/kursister.  

Værdier 

I vores bestræbelser på at gøre vores værdier håndgribelige, visualiserer vi dem ved hjælp af dans. 

Nærvær – Man har altid tillid til sin partner og tør forvente, at man ikke bliver trådt over tæerne. 

Ligeværd – Der består af ligeværdige partnere med forskellige funktioner. Én skal føre, og én skal lade sig føre. Dansen kan kun bestå, hvis partnerne har respekt for hinanden og deres respektive funktioner.  

Initiativ – Man har indstuderet nogle ritualer og dansetrin. Dansen bliver dog først interessant og medrivende, hvis man er i stand til at give den en uventet dimension.