Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Vedtægter

Vedtægterne for Frederikshavn Handelsskole er godkendt af bestyrelsen den 28. marts 2014.

Datoen for ministeriets seneste godkendelse af vedtægten er den 29. juli 2004. 

Datoen for seneste offentliggørelse af den gældende vedtægt er oktober 2021 ( ny hjemmeside).