Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Vores bæredygtige ambitioner

På Frederikshavn Handelsskole ønsker vi at være en aktiv del af den lokale, grønne omstilling. Det gælder både i forhold til skolens egen drift samt i vores uddannelser.

Ligesom det omkringliggende samfund både lokalt, nationalt og internationalt har et stigende fokus på bæredygtighed og grøn udvikling, gør det samme sig gældende for Frederikshavn Handelsskole. Vi arbejder hele tiden med at udvikle og styrke vores bæredygtige aktiviteter.

Uddannelse af fremtidens grønne agenter
Bæredygtighed og De 17 Verdensmål skal være en naturlig del af alle fag på skolen. Ved at give eleverne viden og kompetencer om den bæredygtige dagsorden både i forhold til klima og social ansvarlighed, skal de være med til at agere forandringsagenter, når de skal ud på arbejdsmarkedet og navigere efter de nye bæredygtige standarder.

De 17 Verdensmål er ikke et selvstændigt fag på skoleskemaet, men er en naturlig, integreret del af alle fag. Frederikshavn Handelsskole er pt. med i et udviklingsprojekt sammen med fem andre nordjyske uddannelsesinstitutioner, som er støttet af Region Nordjyllands Uddannelsespulje.  Her arbejder vi med at udvikle nye processer og pædagogiske tilgange til at inddrage Verdensmålene i teori og praktisk case arbejde i undervisningen. Det er en videreudvikling af den undervisningspraksis, som allerede i dag er på Frederikshavn Handelsskole. Vi ønsker med projektet at give vores undervisere et kompetenceløft, så de på en relevant og nærværende måde bringer bæredygtighed i spil overfor eleverne. 

Vi afholder årligt en Verdensmålsdag, hvor alle skolens elever har temadag om Verdensmålene og arbejder med udvalgte emner.

Skolen vil fremadrettet opsøge lignende projekter med et bæredygtigt fokus i det didaktiske arbejde, ligesom vi vil afholde flere aktiviteter, der styrker elevernes bevidsthed og viden om De 17 Verdensmål.

Initiativer på skolens egen drift
Vi arbejder som institution hele med at udvikle og styrke vores grønne tiltag. Vi har fokus på, hvordan vi nedbringer skolens energiforbrug og klimaaftryk. Det er en proces, som allerede er godt i gang – både på små og store tiltag. Her kan fx nævnes:

  • Otte ladestandere til el-biler er opsat og i drift
  • Opførelse af et solcelleanlæg, som går i drift i 2023 og vil dække omkring 20 procent af skolens strømbrug med grøn strøm
  • Fra 2010 til 2019 er skolens vand-, el- og varmeforbrug faldet (2020 og 2021 er taget ud af sammenligningen pga. Corona og en delvis nedlukning). Det er sket ved fx at skifte til mere energivenlige motorer på ventilatorsystemet, mere energivenlige pumper til vand og varme og udskiftning af lyskilder til LED
  • Elforbruget er faldet knap 30 procent, vandforbruget 15 procent og varmeforbruget seks procent
  • Fra 2016 til 2019 har der været en papirreduktion på 32 procent
  • Gradvis udskiftning af konventionelle produkter til bæredygtige / økologiske produkter
  • Sensorer på lys foregår løbende
  • Berøringsfri vandhaner indføres etapevis 
  • Decentral varmestyring i hovedparten af skolens bygninger.