Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Verdensmålsaktiviteter i undervisningen

Vi er sammen med de andre nordjyske uddannelsesinstitutioner TECHCOLLEGE, Aalborg Handelsskole,  HEG Handelsgymnasiet Hobro og EUC Nord sammen i et projekt om at øge inddragelsen af Verdensmålene i undervisningen. Projektet er støttet af Region Nordjyllands Uddannelsespulje.

Projektets formål er at  kompetenceudvikle undervisernes evner til at inddrage Verdensmålene og nye bæredygtige standarder i deres daglige undervisning. 

Bæredygtighed og Verdensmålene bliver en større og større del af vores hverdag, og den måde vi agerer på. Vi skal på uddannelsesområdet være med til at udvikle de unges kompetencer, så de både kan bidrage til løsningen af fremtidens udfordringer og aktivt deltage i den bæredygtig udvikling. Det stiller nye krav til vores undervisere, og der er brug for at udvikle didaktikken for inddragelse af verdensmålene i undervisningen. Derudover er der behov for at få udviklet et fælles verdensmålssprog blandt såvel undervisere som elever. 

Her kan du se eksempler på, hvordan vi har inddraget Verdensmålene i enkelte fagforløb. 

At være ansvarlig i den grønne omstilling

Verdensmål: 7,12,14,15

Udfordring
Undervisningen skal være med til at gøre eleverne bevidste om diverse forbruger adfærd både privat og på arbejdspladsen. Gøre dem bevidste om hvordan de som kommende grønne agenter kan være med til at påvirke virksomhedernes grønne omstilling.

Læringsmål

 • Eleverne skal blive bevidste om deres rolle i forhold til t udvikle grønne og bæredygtige tiltag på et samfundsmæssigt plan.
 • Eleverne skal reflektere over betydningen af virksomhederne forbrug ift. klima.
 • Eleverne skal kunne løse forskellige bæredygtige udfordringer i forhold til de givne problemstillinger i casen 

Fag/varighed

 • Innovation på EUX-Business, 20 timer

Arbejdsform: Holdundervisning og gruppearbejde

Produkt: Diskussioner/refleksioner og Power Point

Kontakt: bela@fhavnhs.dk

Bæredygtighed i Dagrofa

Verdensmål: 12, 14 og 17

Udfordring
Viden om og holdning tyl verdensmålene, virksomhedens arbejde med verdensmålene og den grønne omstilling med fokus på engro-virksomheders klimaaftryk. Gennem projektet arbejder eleverne med bæredygtig dannelse og forståelse for hvordan verdensmålene kan omsættes i handling i virksomhederne og dermed en større forståelse af begrebet bæredygtighed i dagligvarekoncerner.

Læringsmål
Eleven kan udføre erhvervsfaglige opgaver med relation til miljø, bæredygtighed og den grønne omstilling. De kan idegenerere og komme med nye innovative løsninger/forslag, der kan supplere dagligvarekoncerner grønne omstilling.

Fag/varighed

 • Innovation på EUX-Business 10 timer
 • Afsætning på EUX-Business 6 timer
 • Dansk på EUX-Business 4 timer

Arbejdsform: individuel og gruppearbejde. PowerPoint

Kontakt: bela@fhavnhs.dk eller como@fhavnhs.dk

Bæredygtighed og madspild

Verdensmål: 12, 13,15, 17

Udfordring
 Store mængder fødevarer smides dagligt ud. Alene i Danmark smider vi hvert år over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist. Madspildet koster danske forbrugere mere end 11 milliarder kroner om året. Madspild er derfor et stort problem, som ikke alene koster forbrugerne en masse penge, men som også tærer på vores ressourcer og vores miljø.

Netop derfor er det vigtigt, at vi alle, både virksomheder, forbrugere, forsøger at undgå madspild.

Læringsmål

 • Redegør for sammenhænge mellem den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen
 • Komme med forslag til et produkt/Serviceydelser, der kan begrænse madspild
 • Demonstrere praktisk indsigt i innovative processer og metoder til idégenerering med fokus på den bæredygtige agenda
 • Udvælge, behandle og formidle centrale flerfaglige emner i casen.
 • Vurdering af jeres løsningsforslag

Fag/varighed 

 • Innovation på EUX-Business 14 timer
 • Dansk på EUX-Business 8 timer

Arbejdsform: individuel, gruppearbejde, erhvervsfaglig cases, PowerPoint

Kontakt: bela@fhavnhs.dk

Bæredygtighed og CSR

Verdensmål: 6, 8, 12. 13, 15

Udfordring
Nogle danske virksomheder er langt fremme, når det kommer til at anvende CSR-politik i deres virksomhedsstrategier, andre knap så langt, hvilket kan få meget stor betydning for den enkelte virksomhed. CSR-strategier er et vigtigt redskab til håndteringen af det samfunds-, sociale-og miljømæssige ansvar i virksomhederne.

Læringsmål

 • At få koblet verdensmålene med eksisterende teori
 • Implementere verdensmålene i de forskellige cases
 • Komme med bud hvordan man kan udarbejde og implementere en CSR-strategi – Hvilke initiativer vil være fordelagtige at inddrage
 • Få en bredere forståelse for hvordan man kan få mest ud af det samfundsmæssige ansvar rent forretningsmæssigt

Fag/varighed:  

 • VØ på EUX-Business 20 timer

Arbejdsform: individuel, gruppearbejde, erhvervsfaglig cases, PowerPoint

Kontakt: bela@fhavnhs.dk 

Verdensmålsugen uge 36

Verdensmål: 1, 3, 12, 15, 16, 17.

Udfordring / Formål
Frederikshavn Handelsskole har i anledningen af Verdensmålsugen i Frederikshavn Kommune fokus på Verdensmålene med særligt fokus på udvalgte verdensmål: afskaf fattigdom, sundhed og trivsel, alsvarligt forbrug og produktion, klimaindsats, livet på land, fred retfærdighed og stærke institutioner samt partnerskaber for handling. Med afsæt i emnerne skal alle skolens nystartede elever på HHX, EUX og EUD arbejde med verdensmålene.

I en verden, hvor nuanceret viden bliver meget og mere udfordret, så er det vigtigt, at vi som skole er med til at give eleverne en ordentlig ballast, når de skal videre ud i livet og være grønne agenter i de virksomheder, som de ansættes i. Det er netop denne handling, som vi ønsker at styrke. Vi oplever en øget interesse fra eleverne om at handle, at påvirke og deltage i debatten om, hvilket samfund vi skal skabe sammen.

Der vil både være undervisningsaktiviteter samt foredrag ved ekstern oplægsholder. Det er i år Jakob Fritzbøger Christensen med foredraget Klimahandling der virker!

Læringsmål
Eleven kan udføre faglige opgaver med relation til miljø, bæredygtighed og den grønne omstilling. De kan idegenerere og komme med nye innovative løsninger/forslag i forhold til de udvalgte verdensmål, som er i fokus. Øget kendskab til betydningen af de udvalgte Verdensmål.

Fag/varighed

Tværfagligt forløb på 10 timer på EUD, EUX og HHX.

Arbejdsform: individuel, gruppearbejde samt oplæg.

Kontakt: ban@fhavnhs.dk

Verdensmålsdag 1.gere

Verdensmål:

Dilemmaspillet
Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Nedbrydning af plastic
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 14: Livet i havet

Speed-dating:

Alle

The Danger of a single story:
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Udfordring / formål

Alle 1.g elever har på dagen arbejdet med forskellige opgaver knyttet til FN’s verdensmål. Eleverne har arbejdet med nedbrydning af plastic, stereotyper, vinkling af nyheder samt globale udfordringer og bæredygtighed. Eleverne har arbejdet i ca. to moduler med hver case. Der er benyttet bogen ’Bliver verden bedre’, dilemmaspillet, TED-talks mm.

Varighed / fag

6,5 timer – alle fag / tværfagligt

Læringsmål

Eleverne opnår en mere nuanceret viden til de forskellige verdensmål samt en forståelse af hvilke udfordringer, der findes globalt.

Kontaktperson

Katrine Liv Grundtvig, kagr@fhavnhs.dk / 4057 2653