Frederikshavn Handelsskole
Kirkegade 9 - 9900 Frederikshavn

Valgfag HHX

Du har mulighed for at sammensætte og tone din uddannelse, så den passer til dine interesser – både med valg af studieretning og valgfag.

Her kan du se en oversigt og forklaring af valgfagene på Frederikshavn Handelsskoles HHX.

Rikke Wagner
Lektor, vejleder

rwag@fhavnhs.dk
2757 1984

Heidi Grøntved
Lektor, vejleder

hmgr@fhavnhs.dk

Thea Susanne Sønderby
Lektor, vejleder

thes@fhavnhs.dk
2398 1233